samtalspaket


"Att vara medveten handlar om att ta ansvar för sitt eget liv."
Don Miquel Ruiz

KLARGÖRANDE 
För att sortera dina tankar och arbeta utifrån eget valt tema. 
3 samtal
 

KOMPASSEN 
För dig som vill följa en vald struktur, gå igenom nuläge, hinder, viktiga värden och vald riktning. Vi utgår ifrån ACTs principer av psykologisk flexibilitet.
5 samtal

WALK AND TALK 
Vi promenerar i naturen, samtalar och reflekterar kring ditt valda ämne.
3 tillfällen

ENSTAKA SAMTAL
För dig som har haft samtalspaket och vill komplettera med ett eller några extra samtal.

vanliga samtalsämnen

TANKE, KÄNSLA OCH BETEENDE

Balans
i ditt liv, 
sortera bland krav från andra eller dig själv. Skapa nya strategier

Stärka självkänslan, tilliten och visa dig själv mer self-compassion.

Hantera och förstå konflikter, med dig själv eller någon annan person i ditt liv.

Kommunikation, bli tydligare på att kommunicera och sätta sunda gränser.

Det meningsfulla och hitta tillbaka till glädjen. Livet känns meningslöst och allt bara händer, upplever brist på sammanhang,

Förändringar, valda eller icke valda. För att skapa trygghet och själv bli tydlig i en pågående förändring.

Ältande tankar som påverkar din sömn, livskvalitet och mående.

Förlust och sorgebearbetning.

vanliga frågor

Hur många samtal behöver jag?
Det är väldigt individuellt. En bra start är 3 samtal för att både klargöra vilka behov som finns, få förståelse, tid att öva på vald uppgift.
 
Vad behöver jag förbereda?
Det kan vara bra att fundera över vad du vill ha hjälp med?  Vad fungerar idag och vad vill du förändra? 
 
Vem kan få samtal med dig?
Både som anställd och som privatperson kan du få samtal med mig. En del väljer att betala samtalen själv, andra får dem bekostade av sin arbetsgivare, försäkringsbolag eller använder sin friskvårdspeng.

Vad behöver jag göra för att komma igång med ett samtal?
Under fliken KONTAKT kan du fylla i kontaktformuläret eller ringa mig på 070-653 81 70.

Hur betalar jag?
Du kan betala via swish: 123 098 58 12,
bankgiro 5768-5687 och vid överenskommelse med din arbetsgivare så skickas fakturan dit.
 
Jag har svårt att komma ifrån på dagtid, vilka tider har du?
Om du föredrar telefon/skypesamtal så har jag tider från 08.00 - 18.00.
 
Vad har du för utbildning, erfarenhet, lämplighet?
Jag är utbildad Beteendevetare. Några av mina vidareutbildningar är:
Instruktörsutbildning MBSR (LevNU)
Self-Compassion program, utifrån grundaren Christopher Germer (LevNU och CFMS)
ACT fördjupning hos Svenska psykologiinstitutet,
ACT Stresshantering, 4 kurstillfällen, internutbildning Previa
MBSR Mindfulness hos CFMS (center for mindfulness sweden),
KBT Sömn vid Stress- o Sömnmottagningen Karolinska,
Master Facilitator i det internationella projectet ”The Virtues Project”

Arbetar deltid inom företagshälsa med stödsamtal, utbildning och handledning.