stärk dig själv & din omgivning

"Ändra dina tankar och du ändrar på hela din värld."
Norman Vincent Peale

 

det goda samtalet

Grundkurs
Denna kurs ger dig ett synsätt att uppmärksamma det bästa hos dig själv och hos andra. Genom detta får du fram potentialen och kraften. Det stärker din självkänsla och trygghet, samtidigt som det skapar en kultur av harmoni och balans.


3 timmar inkl paus

A pace of grace

Fördjupning
En lättsam, glädjefylld kurs med reflektion, övningar och tydliga och användbara moment som bidrar till att du kan leva utifrån din rytm i livet. Vi fördjupar oss i våra inre goda egenskaper.

Förkunskap: Grundkurs

12 tim, två dagar alt 4 tillfällen á 3 timmar  inkl paus

självmedkänsla

Ett liv i balans
Den här kursen utgår ifrån self-compassion, mindfulness samt tekniker från KBT (
Kognitiv beteende terapi) och ACT (Acceptance Commitment Therapy).  Självmedkänsla innebär att du tar hand om dig själv såsom du skulle ta hand om någon du verkligen älskar. Vi övar på att vara vänlig mot oss själva, få förståelse för vårt eget lidande, förlåta oss själva och visa mer empati mot oss själva.   

12 tim, två dagar alt. 4 tillfällen á 3 timmar  inkl paus

reflektionsgrupp

Nya perspektiv
Samtalen utgår från ett kognitivt, icke dömande, icke värderande och lösningsinriktat förhållningssätt. Minskar negativa effekter av stress i livet/arbetslivet. Metoden används för att förbättra den egna livskvaliteten/ psykosociala arbetsmiljön.
Reflektion och hemuppgift utifrån olika teman.


Gruppstorlek: 6 personer
Tid: 1 1/2 timme vid 8 tillfällen