vill du  sortera dina tankar,
förstå dina känslor och beteende?
 

Vill du få mer kontakt med dig själv och din omgivning?
Längtar du efter förändring?  

Resultat efter samtal:
Mer trygg i din egen självkänsla.
Mod att uttrycka det du vill och längtar efter.
Ärlig och sann mot dig själv och din omgivning.
Medkänsla till dig själv.
Förståelse och strategier till att frikoppla dig från tankarnas påverkan.


Välkommen att kontakta mig!
Johanna Olsson,

Öppen, trygg och engagerad beteendevetare.

SAmtalspaket

Jag erbjuder tre olika samtalspaket som alla bidrar till ett fördjupat förhållningssätt till dig själv och livet. Vi utgår ifrån ditt behov och det område som är mest aktuellt.

 

kurser

Kurserna bidrar till ökad självkänsla, mer harmoniska relationer och du kommer mer i samklang med dig själv och det som är viktigt för dig i livet.

REFLEKTIONSKORT

Reflektionskort används världen över och är ett verktyg till att skapa medvetet om våra inre goda egenskaper. 
 

Samtalspaket och kurser

Vi kommer överens om var samtalen ska ske; i företagets lokaler, överenskommen lokal,
Walk and talk i naturen eller via telefon/skype.