för dig som arbetsgivare

Visa medkänsla om du vill att andra ska vara lyckliga. Om du själv vill vara lycklig, visa medkänsla.
Dalai Lama

TJÄNSTER & INSATSER

För dig och dina medarbetare erbjuder jag främjande, orienterande, reflekterande och utvecklande insatser.

■ Samtal
■ Handledning
■ Kurser / grupp


När du eller dina medarbetare har behov av stöd och samtal och det inte är arbetsrelaterat.

Medarbetaren kan använder sitt friskvårdsbidrag till samtal individuellt eller i grupp, betala själv eller om du vill erbjuda det som ett extra stöd/personalförmån. 

WALK AND TALK
Vi samtalar och reflekterar kring valt ämne samtidigt som vi promenerar i naturen. Det går att göra dessa i företagets närhet. Möjlighet att använda sin friskvårdstimme till detta.

TELEFON/SKYPE
För dig som vill erbjuda din personal samtal finns även möjlighet att samtal via telefon. Det är tidseffektivt och för vissa passar den samtalsformen bättre.

ARBETSRELATERAT
Allt som rör arbetsmiljö / arbetetsrelaterad ohälsa hänvisar jag  till er företagshälsa.
Stödsamtal som förenklar livet

Beroende på behov kommer vi överens om antal gånger och vilken form.

1. Individuellt eller gruppsamtal
2. Samtal på plats i er lokal, min lokal, via skype eller walk and talk
3. 3-5 gånger
4. Temaförslag: förändring, självkänsla, bli mer trygg i sig själv, relationer, kommunikation, sorg, riktining i livet.

Samtalen bidrar till:

  • Ökad trygghet och tilit till sig själv och de förändringar som sker.
  • Klarhet i riktining och önskan med livet.
  • Stärkt självkänsla och ökad trygghet till den egna förmågan.
  • Acceptans kring nuläge och situation (även när målet är förändring)
  • Balans och harmoni mellan livet olika delar.
  • Insikt om egna styrkor och förmågor.
  • Förbättrade relationer.
  • Mod att vara sann.
  • Tydligare kommunikation.